Thành phố Hồ Chí Minh

SOUTHGATE TOWER

  • 2
  • 2
  • 70 m²
  • 2,4 tỷ