Bất Động Sản Group,
188 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh