Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2
  • 2
  • 70 m²
  • 1,6 tỷ