Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0
 • 0
 • 85 m²
 • 27.000.000đ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.6 tỷ
Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
 • 2
 • 2
 • 53 m²
 • 1,2 tỷ / căn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 1,6 tỷ