Thành phố Hồ Chí Minh
  • 0
  • 0
  • 85 m²
  • 27.000.000đ

Dự án

SOUTHGATE TOWER

Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2
  • 2
  • 70 m²
  • 1,6 tỷ