Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0
 • 0
 • 85 m²
 • 27.000.000đ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.6 tỷ

Dự án

SOUTHGATE TOWER

Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2,4 tỷ